Open heart - Authentic Flow

Under denna klass yogar vi utefter en mjuk kontakt med vårt inre. Genom att hitta in i och utforska olika delar av vår kropp når vi vårt center och in i hjärtat. Därifrån flödar vi och utforskar långsamma övergångar som ger oss möjlighet att röra oss utifrån vår egen rytm och sanning. Den här klassen erbjuder ett långsamt flöde som passar alla.